(0)

Selecteer Regio

Islam, dit is ook onze geschiedenis!

Zowel in de islamitische als de niet-islamitische Europese beeldvorming wordt meestal verondersteld dat de aanwezigheid van moslims op Europese bodem een recent en hedendaags fenomeen is, met immigratiegolven in de tweede helft van de twintigste eeuw.


Een expo over verbondenheid

Daaruit vloeit een ander vooroordeel voort, namelijk dat de Europese beschaving en de Islam fundamenteel vreemd zijn aan elkaar, en door de grillen van geschiedenis veroordeeld tot een onbehaaglijk samenleven.

De tentoonstelling ‘Islam, dit ook onze geschiedenis!’ laat zien dat dat niet zo is. Sinds zijn ontstaan tot vandaag is de islam aanwezig in dit continent en zijn beschaving. De moslims kwamen in de 8e eeuw aan in het westelijke deel van de Middellandse Zee tijdens hun verovering van het Iberische Schiereiland, waar ze acht eeuwen lang gebleven zijn. Toen de Val van Granada in 1492 een einde maakte aan de islamitische aanwezigheid in het westen van het continent, waren de Turken al meer dan een eeuw lang stevig gevestigd in het oosten. Ze lijfden de Balkan in hun uitgestrekte rijk in.

Net zoals er een Maghrebijnse, Turkse, Afrikaanse, Indo-Pakistaanse, Arabische en Indonesische Islam is, was - en is er nog steeds - een Europese Islam. Dat betekent dat deze twee beschavingen elkaar niet vreemd zijn. Ze vloeien voort uit een gemeenschappelijke spirituele en intellectuele stam, zijn verbonden door eenzelfde schriftuurlijke oorsprong en beroepen zich op eenzelfde filosofische erfenis. Hun dertien eeuwen durende wisselwerking was nu eens gewelddadig, dan weer vreedzaam, maar altijd rijk aan wederzijdse uitwisselingen. Zonder hun ontmoeting zouden noch Europa, noch de Islam zijn wat ze nu zijn.

In een lange geografische beweging van vooruitgang en achteruitgang, van eb en vloed, nodigt de tentoonstelling u uit op de ontdekking van deze geschiedenis, waarvan we - in voor- en tegenspoed - zowel erfgenamen als spelers zijn.

Een rijke erfenis

De tentoonstelling wil een hedendaagse kijk bieden op eeuwenoude erfenissen, de sfeer en de emoties ervan oproepen in verschillende tijdperken en geografische gebieden en de invloeden en uitwisselingen tussen de Europese moslims en niet-moslims in beeld brengen. Elke ‘erfenis’ wordt voorgesteld in een bijzonder representatief decor: een bibliotheek voor de Arabische erfenis, want de Arabisch-Andalusische erfenis heeft het meest betekend in het domein van wetenschap en filosofie; een tent - met militair doel of om in te wonen - die symbool staat voor de Ottomaanse erfenis; en de aanlegplaats van een haven, die de koloniale erfenis verbeeldt. Het transversale erfgoed - woorden, smaken en muziek, zowel materiële als immateriële zaken die een reis in tijd en ruimte aflegden - krijgt zijn plaats in de zintuiglijke kamers tussen de erfenissen. In hele tentoonstellingsparcours zijn er voor elke erfenis intieme nissen waar (historische en fictieve) getuigen van hun tijd ons vertellen over hun ervaring met het samenleven in een ongelijke maatschappij, waar samenwerking tussen de gemeenschappen desondanks succesvolle contacten mogelijk maakten. Ten slotte is er de ruimte die gewijd is aan de hedendaagse tijd. Naast feitelijke informatie over de islam in Europa is er veel plaats voorbehouden aan de kunst. We hebben er voor gekozen om door de blik van geëngageerde kunstenaars de grote vragen aan te kaarten die het samenleven van moslims en niet-moslims op Europese bodem met zich meebrengt, zowel in de Balkan als in West-Europa. De structuur van het Vanderborghtgebouw, met zijn spectaculaire centrale hal, dient als een plek voor ontmoetingen en ontspanning. De bezoekers kunnen er rondlopen zoals in de loges van een karavanserai of, zo men wil, in de kamers van een groot familiehuis.

Practisch

Open Van maandag tot vrijdag : 09u30 tem 17u30 Weekend, Belgische schoolvakanties en feestdagen : 10u00 tem 19u00 Uitzonderlijk gesloten op 25 december en 1 januari

Tarief Volwassenen en senioren : 13,50€ Groepen (min. 15 pers.) : 11€ - 26 jaar : 7€ Scholen en jongerengroepen (6-25 jaar) : 6,50€ Familie package (2 volw. + 2 kind.) : 36€ + 6,50€ per extra kind Kind - 6 jaar : gratis : 1,25€ : 2€ : B-dagtrips : trein + toegang tot de tentoonstelling; Koop uw ticket online www.expo-islam.be

Geleide bezoeken 80€/gids (max. 20 pers. / gids) voor 1u30 bezoek; Reservatie verplicht; Duur 1u30 (laatste toegang 1u30 voor de sluiting)

Locatie & reservatie Vanderborghtgebouw Schildknaapstraat 50 1000 Brussel (centrum) info@expo-islam.be www.expo-islam.be +32(0)2/549.60.49 Reservatie voor groepen, mensen met beperkte mobiliteit en geleide bezoeken

Contact

  • Dorine Deloof - Administratief Medewerkster - 02 289 01 81

Terug Top